Project Condo Petchaburi Rd

ผลงานการติดตั้งผนัง 3d board แบบทำสีสลับขาวและดำ สำหรับงานผนังคอนโดย่านถนนเพชรบุรี

ด้วยลาย Windmil (30x30cm)

Windmill