บริษัท เวิลด์ เอ็กเซลเลนท์ อินเตอร์เทรด จำกัด (World Excellent Intertrade ) ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยดำเนินธุรกิจด้านนำเข้าส่งออก สินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงสินค้าตกแต่งภายใน

บริษัทเริ่มต้นจากการจำหน่ายสินค้าประเภทกล่องเครื่องมือช่าง ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน STOREMAX โดยมีสินค้าหลากหลายรูปแบบและขนาดต่างๆ เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด โดยสินค้าได้เน้นวัสดุที่มีคุณภาพ ทนทาน และการออกแบบที่ทันสมัย สวยงามเพื่อตอบสนองการขยายตลาดด้าน DIY (Do It Yourself) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่าง ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องการเน้นการใช้กล่องเครื่องมือที่ดูดี ทันสมัย และเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นไป

หลังจากนั้นไม่นานบริษัทก็ได้เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ Hardware จำพวก มือจับ บานพับ อุปกรณ์ล็อค และอื่นๆ สำหรับประตูและหน้าต่างของวงกบและกรอบบาน PVC และ Aluminum ปัจจุบันบริษัทได้ลงนามในสัญญาการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการให้แก่บริษัทชั้นนำด้านการผลิต Hardware สำหรับ UPVC และ Aluminum ของโลกหลายรายด้วยกัน อาทิ FAB & FIX , TROJAN , SCHLEGEL ,KINLONG เป็นต้น ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ Hardware ประตูและหน้าต่างระดับโลกที่รองรับทั้งรูปแบบของ PVC และ Aluminum ที่มีสินค้าครบครันที่สุด ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทยังมีการสต๊อกสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรับประกันคุณภาพที่มากกว่า 3 ปีรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ในปี 2012 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเสนอสินค้าที่มีความเป็น Innovation และเพื่อให้ใช้งานในด้านการตกแต่งภายในสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคาร บริษัทจึงได้ศึกษาสินค้าผนังภายใน 3มิติ หรือที่เรียกว่า 3D Board ที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในยุโรป และอเมริกา สินค้าจะมีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยลักษะลวดลายของแผ่นผนังจะนูนออกมามีมิติ คือมีความ กว้าง ยาว และ ความลึกของลวดลาย ทำให้เมื่อทำการติดตั้งบนผนังแล้วทำให้เกิดความสวยงามอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะที่เป็นแบบ 2 มิติ อีกทั้งสินค้ามีความเป็น Eco Friendly โดยทำจากวัสดุธรรมชาติ Fiber Plant ซึ่งจะไม่ปล่อยมลพิษในขั้นตอนการผลิตสินค้า ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำ Showroom สินค้าเพื่อไว้จัดแสดง ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ และพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วไป ทั้งในส่วนของรายละเอียดของสินค้า และวิธี การติดตั้ง เป็นต้น
บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสรรหาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และตกแต่งภายในที่มีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป อย่างไม่หยุดนิ่ง